51 symposia have been organised
so far, which has contributed to the development of Polish Biblical science
10 bulletins of the Association
of Polish Biblical Scholars
have been published.

Symposia


X Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich
51. Sympozjum Biblistów Polskich
TORUŃ, 17-19 września 2013


17 września 2013, WTOREK:
18.00 – Wspólna kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.
19.00 – X Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
         – Wybory Zarządu SBP na III kadencję (2013-2018).

18 września 2013, ŚRODA:
7.30 – Msza święta.
  Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi BP DR ANDRZEJ SUSKI, Biskup Toruński.
8.45 – Śniadanie.
9.30 – Otwarcie 51. Sympozjum Biblistów Polskich.
9.45 – I sesja:
Referat:
  – KS. DR HAB. ZDZISŁAW PAWŁOWSKI, Wiara i metoda w interpretacji Biblii. Przekaz wiary czy przekaz
    wiedzy: biblijna interpretacja na rozdrożu.
DYSKUSJA.
10.45 – Kawa/herbata.
11.15 – II sesja:
Referat:
  – KS. DR WOJCIECH WĘGRZYNIAK, Soteriologiczna lektura Biblii na przykładzie Psalmu 1.
Komunikat:
  – DR HAB. ADAM LINSENBARTH, Koncepcja polskiego atlasu biblijnego.
DYSKUSJA.
12.30 – Komunikaty wydawnicze. Oferta książek i wydawnictw biblijnych.
13.00 – Wspólna fotografia pamiątkowa i obiad.
14.00 – Możliwość nawiedzenia Katedry Toruńskiej.
16.00 – Kawa/herbata
16.30 – III Sesja:
Referaty:
  – KS. DR HAB. MIROSŁAW WRÓBEL, Rabiniczna antyewangelia w kontekście polemiki pomiędzy Synagogą
    i Kościołem.
  – KS. DR ZBIGNIEW GROCHOWSKI, Figury retoryczne pytań w pierwszej części Męki Pańskiej w Ewangelii
    Jana (J 18,1-27).
  – KS. DR HAB. JÓZEF KOZYRA, Paweł z Tarsu – niewierzący i wierzący.
DYSKUSJA.
18.30 – Kolacja i spotkanie towarzyskie.

19 września 2013, CZWARTEK:
7.30 – Msza święta.
  Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi BP PROF. DR HAB. ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI, Biskup Siedlecki.
8.45 – Śniadanie.
9.30 – IV Sesja:
Referaty:
  – KS. PROF. DR HAB. BOGDAN PONIŻY, Hymniczna relektura przeszłości: Księga Mądrości 10,1-14.
  – KS. DR MARCIN KOWALSKI, Jak chwaląc siebie oddać chwałę Panu? Strategia i dynamika Pawłowej
    periautologii w 2Kor 10 – 13.
DYSKUSJA.
10.45 Kawa/herbata.
11.15 – V Sesja:
Referat:
  – DR KATARZYNA KIEJDO, Inspiracje greckie opowiadania o śnie i obłąkaniu króla w Dn 4,17-19.22.
Komunikaty:
  – DR ANNA WAJDA, Zoologia jako narzędzie egzegety.
  – DR MARCIN MAJEWSKI, Zwierzęta czyste i nieczyste w Starym Testamencie – co było kryterium podziału?
DYSKUSJA.
12.30 – Wolne wnioski. Miejsce i termin 52. Sympozjum Biblistów Polskich.
13.00 – Wspólny obiad na zakończenie 51. Sympozjum Biblistów Polskich.


IX Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich
50. Sympozjum Biblistów Polskich
WARSZAWA, 18-20 września 2012


18 września 2012, WTOREK:
18.00 – Wspólna kolacja w gmachu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego.
19.00 – IX Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

19 września 2012, ŚRODA:
7.00 – Msza święta.
    Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi Kard. Kazimierz NYCZ, Arcybiskup Metropolita Warszawski.
8.15 – Śniadanie.
9.15 – Otwarcie 50. Sympozjum Biblistów Polskich.
9.30 – I sesja:
Referaty:
  - KS. PROF. DR HAB. WALDEMAR CHROSTOWSKI, Pięćdziesiąt Sympozjów Biblistów Polskich
    - bilans i perspektywy.
  - KS. PROF. DR HAB. HENRYK WITCZYK, Wkład biblistów polskich w posoborowe studium Pisma Świętego.
DYSKUSJA.
10.45 – Kawa/herbata.
11.15 – II sesja:
Referaty:
  - KS. PROF. DR HAB. ANTONI TRONINA, Lubelska Szkoła Biblijna (1956-2006).
  - DR HAB. KRZYSZTOF MIELCAREK, Poszukiwania historycznego wymiaru osoby Jezusa i Jego Ewangelii
    w badaniach biblistów KUL.
DYSKUSJA.
12.30 – Wręczenie Ksiąg Pamiątkowych dla Ks. prof. dr. hab. Jana Łacha i Ks. dr. hab. Józefa Kozyry oraz oferta
    książek i wydawnictw biblijnych.
13.00 – Wspólna fotografia pamiątkowa i obiad.
14.00 – Nawiedzenie Archikatedry Warszawskiej oraz modlitwa o beatyfikację i złożenie wieńca na Grobie
    Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
15.45 – Kawa/herbata
16.15 – III Sesja:
  - KS. DR KRZYSZTOF WONS, Dom Słowa. 15-lecie Centrum Formacji Duchowej.
Komunikaty (Dzieło odnowy biblijnej w Polsce):
  - KS. DR HAB. JANUSZ KRĘCIDŁO MS, Wkład biblistów warszawskich.
  - KS. DR KRZYSZTOF SIWEK, Wykłady z Pisma Św. w warszawskim seminarium duchownym w dobie wielkich
    autorytetów biblistyki polskiej.
  - KS. DR STANISŁAW WRONKA, Wkład biblistów krakowskich.
  - KS. DR HAB. JANUSZ NAWROT, Wkład biblistów poznańskich.
  - PROF. DR HAB. MICHAŁ WOJCIECHOWSKI, Wkład biblistów olsztyńskich.
  - DR HAB. MIECZYSŁAW GUZEWICZ, Świeccy bibliści w Polsce.
DYSKUSJA.
19.15 – Kolacja w Domu Arcybiskupów Warszawskich i uroczyste spotkanie towarzyskie.

20 września 2012, CZWARTEK:
7.00 – Msza święta.
8.15 – Śniadanie.
9.15 – IV Sesja:
Komunikaty:
  - KS. DR HAB. DARIUSZ KOTECKI, Studium Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja
    Kopernika w Toruniu (2001-2012).
  - KS. DR TOMASZ KUSZ, Wkład biblistów (archi)diecezji katowickiej.
  - DR LESZEK BALKIEWICZ ofm, Franciszkański wkład w rozwój biblistyki polskiej.
  - O. LIC. PAWEŁ TRZOPEK OP, Polscy bibliści w École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie
    - historia i perspektywy.
DYSKUSJA.
11.00 – Kawa/herbata.
11.30 – V Sesja:
Referat:
  - KS. PROF. DR HAB. STEFAN SZYMIK, Nauka o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego Vaticanum II
    w recepcji biblistyki polskiej.
Komunikat:
  - KS. DR CEZARY KORZEC, Biblijna myśl Soboru Watykańskiego II w polskich czasopismach społeczno-
    religijnych lat 60. XX wieku.
DYSKUSJA.
12.40 - Miejsce i termin 51. Sympozjum Biblistów Polskich. Wolne wnioski.
13.00 - Wspólny obiad na zakończenie 50. Sympozjum Biblistów Polskich.


VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich
49. Sympozjum Biblistów Polskich
KATOWICE, 20-22 września 2011


20 września 2011, WTOREK:
18.00 – Wspólna kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.
19.00 – VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

21 września 2011, ŚRODA:
7.30 – Msza święta. Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi Abp DAMIAN ZIMOŃ, Metropolita Katowicki.
8.45 – Śniadanie.
9.45 – Otwarcie 49. Sympozjum Biblistów Polskich.
9.50 – I sesja:
Referat:
- KS. DR HAB. WOJCIECH PIKOR, W poszukiwaniu śladów asyryjskiej diaspory Izraelitów w Księdze Ezechiela.
Komunikat:
- DR WOJCIECH KOSEK, Logika „błędnego koła” i jej przezwyciężanie w egzegezie naukowej XX wieku.
DYSKUSJA.
11.00 – Kawa/herbata.
11.30 – II sesja:
Referat:
- PROF. DR HAB. MICHAŁ WOJCIECHOWSKI, Bić się, czy się nie bić? Biblijne reakcje na przemoc obcych
  imperiów.
Komunikat:
- KS. DR MACIEJ BASIUK, Pięcioksiąg w Qumran. Implikacje teologiczne.
DYSKUSJA.
12.30 – Wręczenie Ksiąg Pamiątkowych dla Bp. Prof. Zbigniewa Kiernikowskiego i Ks. Prof. Waldemara
  Chrostowskiego oraz komunikaty wydawnicze.
13.00 – Wspólna fotografia pamiątkowa i obiad.
14.00 – Możliwość nawiedzenia Archikatedry Katowickiej oraz modlitwa i złożenie wieńców pod Pomnikiem
  Poległych Górników Kopalni „Wujek”.
16.00 – Kawa/herbata
16.30 – III Sesja:
Referaty:
- KS. DR WOJCIECH WĘGRZYNIAK, Wyzwania współczesnej biblistyki na przykładzie Ps 14.
- PROF. DR HAB. ADAM LINSENBARTH, Rozwój światowej kartografii biblijnej w okresie od XV do XIX wieku.
DYSKUSJA.
Oferta książek i wydawnictw biblijnych.
18.30 – Kolacja i uroczyste spotkanie towarzyskie.

22 września 2011, CZWARTEK:
7.30 – Msza święta. Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi Bp prof. dr hab. Zbigniew KIERNIKOWSKI.
8.45 – Śniadanie.
9.30 – IV Sesja:
Referat:
- KS. PROF. DR HAB. WALDEMAR RAKOCY CM, Geneza Prawa Mojżeszowego według teologii Pawłowej.
Komunikat:
- DR BEATA URBANEK, Idea przymierza w mowie Jezusa o pasterzu, bramie i owcach (J 10,1-18.26-29).
DYSKUSJA.
10.30 Kawa/herbata.
11.00 – V Sesja:
Referaty:
- DR DOROTA MUSZYTOWSKA, Współczesne kierunki w badaniach nad Listem św. Jakuba.
- KS. DR HAB. KRZYSZTOF BARDSKI, Od obrazu biblijnego do kontemplacji tajemnic wiary.
DYSKUSJA.
12.30 - Miejsce i termin 50. Sympozjum Biblistów Polskich. Wolne wnioski.
13.00 – Wspólny obiad na zakończenie 49. Sympozjum Biblistów Polskich.


VII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich
48. Sympozjum Biblistów Polskich
TARNÓW, 7-9 września 2010


7 września 2010, WTOREK:
18.00 – Wspólna kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.
19.00 – VII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

8 września 2010, ŚRODA:
7.30 – Msza święta. Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi J. Eksc. Bp WIESŁAW LECHOWICZ
8.45 – Śniadanie.
9.30 – Otwarcie 48. Sympozjum Biblistów Polskich.
9.40 – I sesja:
Referaty:
- KS. PROF. ROMAN BARTNICKI, Czy już nadeszła IV faza naukowych poszukiwań Jezusa historycznego?
- KS. DR HAB. MIROSŁAW WRÓBEL, Ukrzyżowany Mesjasz – od tekstu biblijnego do odpowiedzi człowieka XXI wieku.
DYSKUSJA.
11.00 – Kawa/herbata.
11.30 – II sesja:
Referat:
- O. DR PIOTR GRYZIEC OFM CONV, „Jesteśmy dziećmi Bożymi” (Rz 8,16). Czy przybranymi?
Komunikat:
- KS. DR PIOTR ŁABUDA, Specyfika Łk 23,43 w Łukaszowym opisie męki Jezusa.
DYSKUSJA.
12.30 – Promocja Ksiąg Pamiątkowych dla Ks. Prof. Antoniego Troniny i Ks. Prof. Jana Załęskiego oraz komunikaty wydawnicze.
13.00 – Wspólna fotografia pamiątkowa i obiad.
14.00 – Możliwość nawiedzenia Katedry Tarnowskiej. 16.00 – Kawa/herbata
16.30 – III Sesja:
Referaty:
- KS. PROF. TADEUSZ BRZEGOWY, Ewangelia w Apokalipsie Izajasza (Iz 24-27).
- KS. DR MARIUSZ SZMAJDZIŃSKI, Kompozycja i zależności literackie w zbiorze XII Proroków.
DYSKUSJA.
18.00 – Kolacja.
Oferta książek i wydawnictw biblijnych.
19.00 – Spotkanie towarzyskie.

9 września 2010, CZWARTEK:
7.30 – Msza święta. Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi J. Eksc. Bp WIKTOR SKWORC
8.45 – Śniadanie.
9.30 – IV Sesja:
Referat:
- PROF. MICHAŁ WOJCIECHOWSKI, Małżeństwo jako własność wzajemna.
Komunikaty:
- S. DR NATANAELA ZWIJACZ OSU, Problematyka ludu Bożego w Księdze Liczb.
- KS. DR HAB. ZDZISŁAW ŻYWICA, Funkcja retoryczna eulogii w procesie pojednania Pawła z Kościołem korynckim.
DYSKUSJA.
10.30 - Kawa/herbata.
11.00 – V Sesja:
Referaty:
- KS. DR STANISŁAW WRONKA, Dwa czy trzy przykazania miłości? (Mt 22,34-40 i par.).
- KS. DR HAB. JAN KLINKOWSKI, Analiza dramatyczna Ewangelii według św. Jana – interpretacja i proklamacja orędzia Jezusa.
DYSKUSJA.
12.30 - Miejsce i termin 49. Sympozjum Biblistów Polskich. Wolne wnioski.
13.00 – Wspólny obiad na zakończenie 48. Sympozjum Biblistów Polskich.


VI Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich
47. Sympozjum Biblistów Polskich
OLSZTYN, 22-24 września 2009


22 września 2009, WTOREK:
18.00 – Wspólna kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.
19.00 – VI Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

23 września 2009, ŚRODA:
7.30 – Msza święta. Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi J. E. Abp dr WOJCIECH ZIEMBA, Metropolita Warmiński.
8.45 – Śniadanie.
9.30 – Otwarcie 47. Sympozjum Biblistów Polskich.
9.40 – I sesja:
Referaty:
- KS. DR HAB. DARIUSZ DZIADOSZ, Urząd kapłański w Izraelu do upadku monarchii.
- KS. PROF. DR HAB. WALDEMAR RAKOCY CM, Wybraństwo jako kategoria zbawcza według Rz 9.
DYSKUSJA.
11.00 – Kawa/herbata.
11.30 – II sesja:
Referat:
- KS. PROF. DR HAB. ANTONI TRONINA, Księga Hioba – spór o istotę teologii.
Komunikat:
- DR BARBARA STRZAŁKOWSKA, Dwa oblicza żony Hioba – Biblia Hebrajska i Biblia Grecka.
DYSKUSJA.
12.40 – Promocja Księgi Pamiątkowej ku czci śp. Ks. Prof. Juliana Warzechy SAC oraz komunikaty wydawnicze.
13.00 – Wspólna fotografia pamiątkowa i obiad.
14.00 – Możliwość nawiedzenia Katedry.
16.00 – Kawa/herbata
16.30 – III Sesja:
Referaty:
- KS. PROF. DR HAB. HENRYK WITCZYK, Moralność objawiona – źródła i wyzwania.
- KS. DR HAB. ARTUR MALINA, Możliwości i ograniczenia podejścia kanonicznego do tekstów biblijnych w dokumencie PKB „Biblia a moralność”.
DYSKUSJA.
18.00 – Kolacja.
Oferta książek i wydawnictw biblijnych.
19.30 – Spotkanie towarzyskie.

24 września 2009, CZWARTEK:
7.30 – Msza święta.
8.45 – Śniadanie.
9.30 – IV Sesja:
Referat:
- PROF. DR HAB. MICHAŁ WOJCIECHOWSKI, Etyka Księgi Judyty.
Komunikat:
- DR MARCIN MAJEWSKI, Biblistyka w internecie. Projekt www.orygenesorg.blogspot.com na tle biblijnych zasobów internetowych.
DYSKUSJA.
10.30 - Kawa/herbata.
11.00 – V Sesja:
Referat:
- KS. DR HAB. ZDZISŁAW ŻYWICA, „Ocalany” Kościół w Izraelu znakiem Paruzji Jezusa i wypełnienia się wieków (Mt 24,1-41).
Komunikaty:
- DR WOJCIECH KOSEK, Jezus jako Anathema (1Kor 12,3) w świetle „Didache” 16,5 w tłumaczeniu Anny Świderkówny.
- KS. DR CEZARY KORZEC, Jaka egzegeza patrystyczna? Przypadek: reguła wiary.
DYSKUSJA.
12.40 - Miejsce i termin 48. Sympozjum Biblistów Polskich. Wolne wnioski.
13.00 – Wspólny obiad na zakończenie 47. Sympozjum Biblistów Polskich.


V Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich
46. Sympozjum Biblistów Polskich
WROCŁAW, 16-18 września 2008


16 września 2008, WTOREK:
18.00 – Kolacja w gmachu Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego.
19.00 – V Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i wybory Zarządu SBP na II kadencję (lata 2008-2013).

17 września 2008, ŚRODA:
7.00 – Msza Święta (przewodniczy BP DR HAB. MARIAN GOŁĘBIEWSKI, Metropolita Wrocławski).
8.30 – Śniadanie.
9.15 – Otwarcie 46. Sympozjum Biblistów Polskich.
9.20 – I Sesja
Referaty:
- KS. PROF. WALDEMAR RAKOCY CM, Pawłowe doświadczenie Chrystusa pod Damaszkiem: nawrócenie czy powołanie?
- KS. DR STANISŁAW WRONKA, Stosunek św. Pawła do niechrześcijan.
DYSKUSJA.
11.00 – Kawa/herbata.
11.30 – II Sesja
Referat:
- O. DR PIOTR GRYZIEC OFMCONV, Obraz św. Pawła na podstawie Listów Pasterskich.
Komunikaty:
- KS. DR SŁAWOMIR STASIAK, Władza i jej charakter w Listach Pasterskich.
- DR ZDZISŁAW J. KAPERA, Sergiusz Paulus, prokonsul Cypru (Dz 13,6-12).
DYSKUSJA.
12.30 – Wręczenie Ksiąg Pamiątkowych ku czci Ks. Prof. Romana BARTNICKIEGO i Dr. Zdzisława J. KAPERY oraz komunikaty wydawnicze.
13.00 – Wspólna fotografia pamiątkowa i obiad.
14.00 – Możliwość zwiedzenia Katedry i Ostrowa Tumskiego, Domu Edyty Stein lub Panoramy Racławickiej.
16.00 – Kawa/herbata.
16.30 – III Sesja:
Referaty:
- KS. PROF. HENRYK WITCZYK, Trzy porażki Jezusa? Socjologiczno-psychologiczna rekonstrukcja „ruchu Jezusa” a świadectwo Ewangelii.
- KS. DR ANDRZEJ NAJDA, Nowe perspektywy w badaniach nad przypowieściami Jezusa.
Komunikat:
- KS. DR RYSZARD ZAWADZKI, Jezus jako gō’ēl. Przyczynek do chrystologii Nowego Testamentu.
DYSKUSJA.
18.30 – Kolacja.
Oferta książek i wydawnictw biblijnych.
19.30 – Spotkanie towarzyskie.

18 września 2008, CZWARTEK:
7.00 – Msza Święta.
8.30 – Śniadanie.
9.15 – IV Sesja
Referaty:
- DR KRZYSZTOF MIELCAREK, Jeruzalem – Jerozolima. Zarys teologicznego wymiaru onomastyki Miasta Świętego.
- PROF. KRZYSZTOF PILARCZYK, Nowy Testament po żydowsku wydrukowany w 1540 r. w Krakowie.
DYSKUSJA.
10.30 – Kawa/herbata.
11.00 – V Sesja
Referat:
- KS. DR HAB. DARIUSZ DZIADOSZ, Geneza tradycji o patriarchach w Rdz 12-36.
Komunikaty:
- KS. DR HAB. STANISŁAW HARĘZGA, Proforystyka biblijna – status i miejsce w teologii.
- PROF. DR HAB. ADAM LINSENBARTH, Biblijna przestrzeń geograficzna i kartograficzne metody jej prezentacji.
- KS. DR DARIUSZ IWAŃSKI, Polska bibliografia biblijna On-Line – projekt.
DYSKUSJA.
12.30 - Miejsce i termin 47. Sympozjum Biblistów Polskich. Wolne wnioski.
13.00 – Wspólny obiad na zakończenie 46. Sympozjum Biblistów Polskich.


IV Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich
45. Sympozjum Biblistów Polskich
PELPLIN, 18-20 września 2007


18 września 2007, WTOREK:
18.00 – Wspólna kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.
19.00 – IV Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

19 września 2007, ŚRODA:
7.30 – Msza Święta. Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi J.E. Bp prof. dr hab. JAN BERNARD SZLAGA.
8.45 – Śniadanie.
9.30 – Otwarcie 45. Sympozjum Biblistów Polskich.
9.40 – I sesja
Referaty:
- KS. DR HAB. STEFAN SZYMIK MSF, Między przeszłością a przyszłością. Metoda historyczno-krytyczna w badaniach biblijnych u progu XXI wieku.
- KS. PROF. HENRYK WITCZYK, Jaka teologia Nowego Testamentu?
DYSKUSJA.
11.00 – Kawa/herbata.
11.30 – II sesja
Referat:
- KS. DR MAREK PARCHEM, Qumran – 60 lat później.
Komunikat:
- KS. DR HAB. MARIUSZ ROSIK, Grecki motyw wędrówki cyklicznej w Ewangelii według św. Łukasza.
DYSKUSJA.
12.30 – Promocja Księgi Pamiątkowej ku czci Ks. Prof. Tomasza Jelonka oraz komunikaty wydawnicze.
13.00 – Wspólna fotografia pamiątkowa i obiad.
14.00 – Możliwość nawiedzenia Katedry i zwiedzania Pelplina.
16.00 – Kawa/herbata
16.30 – III Sesja - Spotkania w grupach roboczych (do wyboru):
- KS. DR STANISŁAW JANKOWSKI SDB, Geografia biblijna.
- KS. PROF. TOMASZ JELONEK, Projekt wykładu teologii biblijnej.
- KS. DR WOJCIECH PIKOR, Ćwiczenia z Pisma Świętego: od teorii do praktyki.
- PROF. MICHAŁ WOJCIECHOWSKI, Klasyfikacja nurtów judaizmu starożytnego pod kątem relacji do kultury greckiej.
17.45 – Plenarne podsumowanie spotkań w grupach roboczych i dyskusja.
18.30 – Kolacja.
Oferta książek i wydawnictw biblijnych.
19.30 – Spotkanie towarzyskie.

20 września 2007, CZWARTEK:
7.30 – Msza Święta.
8.45 – Śniadanie.
9.30 – IV sesja
Referaty:
- KS. DR DARIUSZ DOGONDKE, Cherem – ostatnie słowo St. Testamentu.
- KS. DR HAB. STANISŁAW HARĘZGA, Biblia a misja pasterza w Kościele według Pierwszego i Drugiego Listu do Tymoteusza oraz Listu do Tytusa.
DYSKUSJA.
10.45 – Kawa/herbata.
11.15 – V sesja
Referat:
- KS. DR JANUSZ KRĘCIDŁO MS, J 12,44-50 jako przykład zastosowania techniki relektury tekstu.
Komunikat:
- KS. DR JERZY WOŹNIAK CM, Ksiądz Profesor Paweł Nowicki – biblista i orientalista. DYSKUSJA.
12.30 - Miejsce i termin 46. Sympozjum Biblistów Polskich. Wolne wnioski.
13.00 – Wspólny obiad na zakończenie 45. Sympozjum Biblistów Polskich.


III Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich
44. Sympozjum Biblistów Polskich
KALISZ, 19-21 września 2006


19 września 2006, WTOREK:
18.00 – Wspólna kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.
19.00 – III Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

20 września 2006, ŚRODA:
7.30 – Msza Święta. Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi Abp dr STANISŁAW GĄDECKI, Metropolita Poznański.
8.45 – Śniadanie.
9.30 – Otwarcie 44. Sympozjum Biblistów Polskich.
9.45 – I sesja
Referat:
- KS. PROF. DR HAB. WALDEMAR CHROSTOWSKI, Kościół i Biblia.
Komunikat:
- KS. DR WALDEMAR LINKE CP, Natchnienie Księgi Tobiasza.
DYSKUSJA.
11.00 – Kawa/herbata.
11.30 – II sesja
„Dzień Słowacki”
- DOC. THDR PAVOL FARKAŠ, Wiedza biblijna w Słowacji do 1989 roku.
- THDR. FRANTIŠEK TRSTENSKŶ, Wiedza biblijna w Słowacji po 1989 roku
- PROF. THDR ANTON TYROL, Działalność Katolickiego Dzieła Biblijnego w Słowacji.
DYSKUSJA.
12.30 – Promocja Księgi Pamiątkowej ku czci Jana Pawła II i Księgi Pamiątkowej dla Ks. Prof. Józefa Kudasiewicza oraz komunikaty wydawnicze.
13.00 – Wspólna fotografia pamiątkowa i obiad.
14.00 – Możliwość nawiedzenia Sanktuarium św. Józefa i zwiedzenia Kalisza.
16.00 – Kawa/herbata
16.30 – III Sesja - Spotkania w grupach roboczych:
- KS. DR DARIUSZ DZIADOSZ, Cykl o ustanowieniu monarchii w Izraelu (1Sm 8-12).
- KS. DR HAB. ZDZISŁAW PAWŁOWSKI, Egzegeza narracyjna: wprowadzenie w metodę i przykład zastosowania.
- KS. DR JERZY WOŹNIAK CM, Piśmiennictwo targumiczne. Znaczenie słownika internetowego „Comprehensive Aramaic Dictionary”.
- PROF. DR HAB. MICHAŁ WOJCIECHOWSKI, Tło Biblii. Bajki Ezopowe a Nowy Testament.
17.30 – Wspólne podsumowanie spotkań w grupach roboczych oraz dyskusja.
18.30 – Kolacja.
Oferta książek i wydawnictw biblijnych.
19.30 – Spotkanie towarzyskie.

21 września 2006, CZWARTEK:
7.30 – Msza Święta. Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi Bp dr STANISŁAW NAPIERAŁA, Biskup Kaliski.
8.45 – Śniadanie.
9.30 – IV sesja
Referat:
- DR ZOFIA WŁODARCZYK, Ogród biblijny jako forma ewangelizacji.
Komunikat:
- KS. DR ANDRZEJ GIENIUSZ CR, 7. wersja programu Bible Works.
10.30 – Kawa/herbata.
11.00 – V sesja
Komunikaty:
- KS. DR WOJCIECH PIKOR, Izajaszowy „Sługa Jahwe” (Iż 42,1-9) a Nowe Przymierze. Analiza kontekstualna. - DR ANNA KUŚMIREK, Antropomorfizmy w Targumach do Pięcioksięgu.
- KS. DR DARIUSZ KOTECKI, Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana.
12.30 - Miejsce i termin 45. Sympozjum Biblistów Polskich. Wolne wnioski.
13.00 – Wspólny obiad na zakończenie 44. Sympozjum Biblistów Polskich.


II WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA BIBLISTÓW POLSKICH
43. Sympozjum Biblistów Polskich
ŁOWICZ, 20-22 września 2005


Ioannes Paulus II – Papa Sacrae Paginae

20 września 2005, WTOREK:
18.00 – Wspólna kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.
19.00 – II Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

21 września 2005, ŚRODA:
7.30 – Msza Święta. Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi Bp prof. dr hab. ANDRZEJ F. DZIUBA, Biskup Łowicki.
8.45 – Śniadanie.
9.30 – Otwarcie 43. Sympozjum Biblistów Polskich – KS. PROF. DR HAB. WALDEMAR CHROSTOWSKI (SBP 1), Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
9.45 – I sesja
Referaty:
- KS. PROF. DR HAB. HENRYK WITCZYK (SBP 2), Jan Paweł II – promotor odnowy biblijnej.
- KS. PROF. DR HAB. JÓZEF KUDASIEWICZ (SBP 158), Chrystocentryczna hermeneutyka biblijna Jana Pawła II.
DYSKUSJA.
11.00 – Kawa/herbata.
11.30 – II sesja
Referat:
- KS. DR MARIUSZ SZMAJDZIŃSKI (SBP 169), Prawda jako Mądrość objawiona w świetle encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”.
DYSKUSJA.
12.15 – Komunikaty oraz ogłoszenia wydawnicze.
13.00 – Obiad i wspólna pamiątkowa fotografia uczestników Sympozjum.
14.00 – Możliwość zwiedzenia Katedry Łowickiej oraz jej najbliższej okolicy.
16.00 – III sesja
Komunikaty:
- KS. DR HAB. JÓZEF KOZYRA (SBP 5), Chrystocentryzm „Ecclesia in Europa”.
- KS. DR HAB. JÓZEF B. ŁACH (SBP 89), Wątki antropologii i podmiotowości człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II na temat Rdz 2.
- KS. DR HUBERT ORDON (SBP 7), Biblijne tło „Novo millenio ineunte”.
Referat:
- KS. DR KAROL DĄBROWSKI CSMA (SBP 148), Jan Paweł II – głosiciel Ewangelii Apostoła Pawła.
18.00 – Kolacja.
Oferta książek i wydawnictw biblijnych.
19.00 – Spotkanie towarzyskie.

22 września 2005, CZWARTEK:
7.30 – Msza Święta. Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi Bp prof. UMK dr hab. ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI (SBP 144).
8.30 – Śniadanie.
9.15 – IV sesja
Referaty:
- KS. DR STANISŁAW WRONKA (SBP 65), Od słowa do rzeczywistości – Jana Pawła II lektura Biblii.
- KS. DR ROMAN BOGACZ (SBP 102), Spotkanie Chrystusa z człowiekiem w twórczości Karola Wojtyły.
10.30 – Kawa/herbata.
11.00 – V sesja
Komunikat:
- KS. DR ADAM DOMAŃSKI (SBP 213), Abraham w nauczaniu Jana Pawła II.
Referat:
- KS. LIC. HENRYK ROMANIK (SBP 139), Wielki Jubileusz Wcielonego Słowa: 2000-2033.
12.30 - Wolne wnioski.
Wyznaczenie miejsca i terminu 44. Sympozjum Biblistów Polskich.
13.00 – Zakończenie 43. Sympozjum Biblistów Polskich i wspólny obiad.


I WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA BIBLISTÓW POLSKICH
42. Sympozjum Biblistów Polskich
GDAŃSK-OLIWA, 14-16 września 2004


14 września 2004, WTOREK:
18.30 - Wspólna kolacja w gmachu Gdańskiego Wyższego Seminarium Duchownego.
19.30 - I Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

15 września 2004, ŚRODA:
07.30 - Wspólna Msza Święta (koncelebrze będzie przewodniczyć i homilię wygłosi abp Tadeusz GOCŁOWSKI, metropolita gdański).
08.45 - Śniadanie.
09.30 - Otwarcie 42. Sympozjum Biblistów Polskich.
09.45 - I sesja
Referaty:
- O. dr Adam Sikora OFM, Dawne i współczesne przekłady Biblii na język kaszubski.
- O. dr Piotr R. Gryziec OFM Conv., Z niewoli do wolności dzieci Bożych, dwa przymierza wg Gal 4,21-31.
11.00 - Kawa/herbata.
11.30 - II sesja
Referat:
- Ks. dr hab. Krzysztof Bardski, Aktualność ponaddosłownej interpretacji Biblii.
12.15 - Komunikaty wydawnicze.
13.00 - Obiad.
13.45 - Wspólna fotografia uczestników 42. Sympozjum Biblistów Polskich.
14.00 - Wyjazd na molo do Sopotu.
16.30 - III sesja
Komunikaty:
- Ks. dr hab. Józef Kozyra, Modlitwy maryjne w Nowym Testamencie (Łk 1, 28.42.46-55).
- Ks. dr hab. Waldemar Rakocy CM, prof. KUL, „Przeznaczony na upadek i na powstanie w Izraelu”. Przeznaczenie Izraela wg Łk 2,44.
- Ks. dr Stanisław Wronka, Transliteracja i transkrypcja języka hebrajskiego i greckiego.
- Ks. dr hab. Stanisław Hałas SCJ, prof. PAT, Bible Works 6.0 - elektroniczna biblia z tekstami porównawczymi.
- Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, Nowa seria komentarzy biblijnych do Starego i Nowego Testamentu.
18.30 - Kolacja.
19.15 - Sprzedaż książek i wydawnictw.
20.00 - spotkanie towarzyskie.

16 września 2004, CZWARTEK
07.30 - Msza święta (koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi ks. abp Stanisław GĄDECKI, metropolita poznański).
08.30 - Śniadanie.
09.15 - IV sesja
Referaty:
- Ks. dr Rafał Ostrowski, Napięcie między charyzmatem a erosem w opowiadaniu o Samsonie (Sdz 13-16).
- Ks. dr Stanisław Wronka, Eschatologiczna kara w Łk 12,41-48 (nowotestamentowy argument na rzecz czyśćca?).
10.30 - Kawa/herbata.
11.00 - V sesja
Dyskusja panelowa: Biblia w seminarium duchownym oraz na uniwersytecie - prowadzenie ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
- oczekiwania biskupa: abp dr hab. Stanisław Gądecki
- bp prof. UMK dr hab. Zbigniew Kiernikowski
- oczekiwania Seminarium Duchownego: ks. dr hab. Jacek Bramorski
- oczekiwania uniwersyteckiego Wydziału Teologicznego: ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB
- potrzeby duszpasterskie: ks. dr Stanisław Haręzga
- wspólna dyskusja.
13.00 - Wspólny obiad na zakończenie Sympozjum.


Pozostałe Sympozja Biblistów Polskich, 1959-2003

41. Koszalin (2003)
40. Lublin – Wyższe Seminarium Duchowne (2002)
39. Gniezno (2001)
38. Kraków – Centrum Księży Zmartwychwstańców (2000)
37. Kielce (1999)
36. Poznań (1998)
35. Przemyśl (1997)
34. Radom (1996)
33. Szczecin (1995)
32. Częstochowa – Wyższe Seminarium Duchowne (1994)
31. Ożarów Maz. - Ołtarzew (1993)
30. Łomża (1992)
29. Siedlce (1991)
28. Warszawa – Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne (1990)
27. Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski (1989)
26. Łódź (1988)
24/25. Częstochowa – Jasna Góra (1987)
23. Katowice (1986)
22. Tarnów (1985)
21. Rokitno (1984)
20. Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski (1983)
19. Pelplin (1981)
18. Włocławek (1980)
17. Nysa (1979)
16. Kielce (1978)
15. Góra Świętej Anny (1977)
14. Kraków (1976)
13. Olsztyn – Pieniężno – Frombork (1975)
12. Wrocław (1974)
11. Wągrowiec (1973)
10. Kraków (1972)
9. Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski (1971)
8. Warszawa – Akademia Teologii Katolickiej (1970)
7. Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski (1969)
6. Kraków-Mogiła (1967)
5. Zakopane (1964)
4. Poznań (1962)
3. Gniezno (1961)
2. Warszawa – Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne (1960)
1. Kraków – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Częstochowskiej (1959)