Dotychczasowe 52 sympozjów przyczyniło się do rozwoju polskiej biblistyki.
Ukazało się już 11 zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie badań biblijnych i duszpasterstwa biblijnego

Instytut Nauk Biblijnych KUL

XI Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne

Bóg objawiający się w swoim Słowie. Prawda Pisma Świętego

Aula C-1031
KUL, 20-21 października 2015 r.

Instytut Nauk Biblijnych KUL ma zaszczyt zaprosić na XI Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne. Tematyka tegorocznych Jesiennych Dni Biblijnych koncentruje się na dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma Świętego. Tym razem skupimy się na drugiej części dokumentu mówiącej o Prawdzie objawionej w Piśmie Świętym. Czy da się pogodzić prawdę o Bogu objawioną w Starym Testamencie z tą, którą objawia Jezus? Czy Boża wolność i zbawcze działanie wobec świata są niczym nieograniczone? Czy Prawdę o Bogu da się zamknąć w instytucjonalnych ramach religii?

Na te i wiele innych fascynujących pytań odpowiadać będę prelegenci reprezentujący zagraniczne i polskie ośrodki badań i studiów biblijnych. Gościem specjalnym będzie wykładowca egzegezy Nowego Testamentu na Uniwersytecie Monachijskim i członek Papieskiej Komisji Biblijnej, Prof. Knut Backhaus. Prócz niego swoje referaty wygłoszą goście z Mediolanu, Rzymu, Słowacji oraz Polski (Lublin, Toruń, Warszawa, Katowice). Jesienne Dni Biblijne będą dobrą okazją do zapoznania się myślą oraz warsztatem cenionych w kraju i za granicą biblistów. Z pewnością pomogą także w nowym świetle ujrzeć i lepiej zrozumieć dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma Świętego.

Czytaj więcej...

XII Walne Zebranie SBP oraz
53. Sympozjum Biblistów Polskich
Toruń, 22-24 września 2015

XII Walne Zebranie SBP odbędzie się we wtorek 22 września 2015 roku o godz. 19.00 w gmachu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – adres: ul. Droga Starotoruńska 3; 87-100 Toruń (akademiki WSKSiM).
53. Sympozjum Biblistów Polskich, także w tym miejscu, odbędzie się w dniach 23-24 września 2015 r. Zarezerwujmy sobie ten termin.

Równocześnie zwracamy się z gorącą prośbą o referaty i komunikaty na 53. sympozjum SBP. Zgodnie z sugestiami, jakie padały w Łodzi, prosimy o wybór tematów nawiązujących do treści drugiej i trzeciej części dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma świętego. Należy je nadsyłać do sekretarza Zarządu (na adres: ks. Marcin Kowalski; ul. Czwartaków 10/1; 20-045 Lublin; mail: xmkowal@gmail.com). Nawet krótkie wystąpienia (komunikaty) mogą stanowić cenny wkład do sympozjum.


Spotkanie Zarządu SBP Warszawa 30 maja 2015 r.

30 maja 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu SBP. Dyskutowano sprawy związane z najbliższym XII Walnym Zebraniem oraz 53 Sympozjum SBP w Toruniu, 22-24.09.2015.

Do Stowarzyszenia przyjęci także zostali nowi członkowie:

o. dr Jarosław Chrzanowski SJ (PIB Rzym),
ks. mgr lic. Piotr Paweł Mazurek,
ks. mgr lic. Sławomir Czajka (Rzym)
oraz p. dr hab. inż. Mirosław Rucki.

Serdecznie gratulujemy! Stowarzyszenie liczy obecnie 308 członków.


Śp. ks. dr Henryk Lempa

Biblista, lektor języka greckiego - 12 maja br. zmarł ks. dr Henryk Lempa, wieloletni wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W marcu skończył 75 lat, w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela br. obchodziłby 49. rocznicę święceń kapłańskich.

Ks. dr Henryk Lempa urodził się 6 marca 1940 roku w Bieruniu Nowym (pow. Tychy). Studia teologiczne odbywał w seminarium duchownym we Wrocławiu. 24 czerwca 1966 roku przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął roczną pracę jako wikariusz w parafii pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich. Następnie wyjechał do Rzymu, gdzie studiował najpierw na Biblicum, zdobywając w 1970 roku licencjat nauk biblijnych. Studia specjalistyczne kontynuował na Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie w latach 1972-73 był asystentem prof. G. Berniniego i prowadził seminarium naukowe ze Starego Testamentu. Po powrocie do diecezji został wikariuszem w parafii pw. św. Henryka we Wrocławiu.

W 1977 roku uzyskał doktorat z biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu wykładał historię zbawienia, środowisko biblijne i egzegezę Nowego Testamentu oraz język grecki. Wykładał także w seminarium duchownym w Nysie oraz we wrocławskim Kolegium Katechetycznym. Był sędzią prosynodalnym, członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich, uczestnikiem Międzynarodowych Kolokwiów Qumranologicznych.

Msza św. w intencji śp. ks. Henryka Lempy, na którą serdecznie zapraszamy studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych PWT, zostanie odprawiona w katedrze wrocławskiej w najbliższy piątek, 15 maja br., o godz. 12.00. Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym (diec. katowicka), w sobotę, 16 maja br., o godz. 13.00.

REQUIEM AETERNAM DONA EI, DOMINE!


Nowi członkowie SBP
Na zebraniu Zarządu SBP, 17 września 2013 r. w Toruniu, do Stowarzyszenia przyjęto nowych członków. Obecnie, w dniu 17 września 2013, liczy ono 297 członków.
Ś.p. ks. prof. dr hab. Jan Łach
31 sierpnia 2013 roku zmarł
ks. prof. dr hab. Jan Łach, rektor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1990–1996, członek zwyczajny i honorowy SBP.
Ś.p. ks. prof. dr hab.
Stanisław Włodarczyk

9 sierpnia 2013 roku zmarł
ks. prof. dr hab. Stanisław Włodarczyk, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Ś.p. ks. dr Jerzy Woźniak CM
19 czerwca 2013 roku, zmarł
ks. dr Jerzy Woźniak CM kapłan Zgromadzenia Księży Misjonarzy, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich.